Nalco Water China

Guangzhou, China

Nalco Water, 中国广州办事处
广州长港中路166号富盈国际大厦2610室 510250

Nalco Water, Guangzhou, China
Room 2610, Fu Ying International Building(FIB)
166 Chang Gang Zhong Road
Guangzhou, PRC 510250

電話:+86-20-3440-2066
Fax:+86-20-8424-1158

 

すべての拠点に戻る